grens huurtoeslag

De grens voor de huurtoeslag wordt bepaald op basis van een aantal verschillende factoren. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar de huur die men per maand dient te betalen en het inkomen dat men heeft. Hierbij is de grens voor de huurtoeslag ook nog eens anders voor mensen met verschillende leeftijden, waardoor het van belang is om de eigen situatie goed aan te geven en op die manier te bepalen of het mogelijk is om de toeslag te gaan ontvangen en hoe hoog deze uiteindelijk zal zijn, om achteraf niet voor vervelende verrassingen te komen te staan.

huursubsidie

Wat betreft voor de grens voor de huurtoeslag is het allereerst van belang om goed te kijken naar de huur in het voorgaande jaar. Dit betekent dat men kijkt naar de huur van 2010, die lager moet zijn geweest dan €647,53 per maand. Dat is de boven grens voor de huurtoeslag voor 2011, wanneer men meer huur dient te betalen zal men hier zelf voor moeten zorgen, of kleiner moeten gaan wonen om wel in aanmerking te kunnen komen voor de huurtoeslag. De huur mag aan de andere kant ook niet lager zijn dan €209,37. Voor jongeren onder de 23 ligt de huurgrens op €357,37 per maand.

De grens voor de huurtoeslag wordt daarnaast natuurlijk bepaald op basis van het eigen inkomen. Alleenstaanden hebben recht op de toeslag vanaf een toetsingsinkomen van €21.450, voor samenwonenden ligt deze grens wat hoger, op €29.125. Wanneer men ouder is dan 65 ligt de grens voor de huurtoeslag weer net wat anders; die is namelijk wat lager dan bij de rest. De grens voor de huurtoeslag voor alleenstaanden die ouder zijn dan 65 is €20.200, terwijl ouderen die samenwonen boven deze leeftijd een toetsingsinkomen van €27.575 mogen hebben om huurtoeslag te ontvangen.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *